Goda råd för dig som vill satsa på digital kompetensutveckling

Att genomföra digital kompetensutveckling på arbetet med hjälp av en digital lärplattform är en utmärkt strategi för att både utveckla dina färdigheter och bidra till företagets tillväxt. Här i denna text ska du få några goda råd för att maximera effektiviteten och resultatet av din kompetensutveckling.

Kommunicera med din chef eller HR

Innan du börjar din kompetensutveckling, ta kontakt med din chef eller HR-avdelning för att diskutera dina mål och identifiera vilka kompetenser som är mest relevanta för din roll och företagets behov. Detta kan hjälpa dig att rikta in dig på de mest värdefulla områdena för din karriärutveckling.

Använd tillgängliga resurser

Utforska och använd de digitala lärplattformar och resurser som ditt företag erbjuder. Många företag har prenumerationer på plattformar som LinkedIn Learning, Udemy for Business eller Coursera for Business, vilket ger dig tillgång till ett brett utbud av kurser och resurser. Det finns även digital kompentensutveckling via Learningbank.

Sätt upp mål och planera

Skapa en tydlig plan för din kompetensutveckling genom att sätta upp mål och deadlines för när du vill uppnå dem. Dela upp dina mål i mindre delmål och planera vilka resurser och kurser du behöver för att nå dem.

Ta initiativ och ta ansvar

Ta ansvar för din egen utveckling och ta initiativ att söka kunskap och lära dig nya färdigheter. Var proaktiv och använd din tid på arbetsplatsen för att delta i kurser, genomföra projekt och tillämpa dina nya kunskaper i praktiken.

Sök feedback och utvärdera din framgång

Be om feedback från din chef, kollegor eller mentorer för att utvärdera ditt framsteg och identifiera områden där du kan förbättra dig. Utvärdera regelbundet dina mål och justera din plan vid behov för att säkerställa att du fortsätter att utvecklas och växa.

Genom att ta ett aktivt och engagerat förhållningssätt till din digitala kompetensutveckling på arbetet kan du inte bara förbättra dina färdigheter och prestationer, utan också öka din värdefullhet för företaget och främja din karriärutveckling.