Distansutbildningar och dess fördelar

Att utbilda sig på distans är någonting som har varit möjligt att göra under en längre tid men som av naturliga skäl har exploderat i tillgänglighet och popularitet på senare år.  Att utbilda sig på distans kan vara ett utmärkt sätt att öka sina kompetenser inom ett ämne, eller att helt och hållet byta bana i livet. 

 

Och det enda som krävs för att göra detta är en dator och en internetuppkoppling. I den här texten kommer vi att gå igenom några av de mest grundläggande sakerna som kan vara bra att veta om man är intresserad av att läsa en utbildning på distans. Numera så går det att läsa allting från ämnen som internationella relationer till en socialpedagogisk distansutbildning

 

Hur går en distansutbildning till?  

En distansutbildning sköts på mer eller mindre samma sätt som en utbildning som hålls på plats på ett lärosäte. Man läser kurslitteratur och deltar i föreläsningar och seminarium, men allting sker via datorer och internet. Det finns fortfarande tentor och förutom just det att man inte befinner sig i fysiska lärosalar är skillnaderna mer eller mindre obefintliga.  Däremot så behöver man ha på det klara med att det kan krävas lite mer disciplin för att hänga med i dessa utbildnignar jämfört med om man studerar på plats, och det är inte alla som detta passar för. 

För vem kan en distansutbildning passa?  

En distansutbildning kan passa för den som är intresserad av att utbilda sig utan att riva upp sitt liv och flytta till en ny stad för att ha möjligheten att göra just det. Det är långt ifrån alla som har möjligheten att flytta till en ny stad för att ha möjlighet att plugga, men genom en distansutbildning så kan vem som helst oavsett var de bor ha möjligheten att studera någonting som de är intresserade av. 

 

Samtidigt så kan en distansutbildning också göra att det blir billigare att plugga. Att ha möjligheten att bo kvar i sin nuvarande bostad och kunna laga sin egen mat i kombination med att man slipper kostnader som är assoscierade med att pendla så märker man relativt fort alla de fördelar som en distansutbildning för med sig för den studerande.

 

Vilka olika typer av utbildare finns det att välja bland 

 

Idag så erbjuder så gott som alla Sveriges stora universitet och högskolor möjligheten att läsa kurser på distans. När man läser på exempelvis Uppsala eller Lunds universitet på det här sättet så får man samma behörigheter som någon som har läst på plats. Utbildningarna är i regel CSN-berättigade och är också ett bra sätt att studera för den som är intresserad av att bara läsa en kortare kurs eller som inte vill pendla till ett universitet eller liknande. 

 

Men det går också att plugga via fristående utbildare, någonting som vi har länkat till längre upp i den här texten. Genom dessa utbildare kan man läsa kortare kurser där man får ta del av praktisk information som gör det snabbt och enkelt att komma ut i arbete eller starta eget företag. Fördelen med detta är att dessa utbildare ofta gör det möjligt att studera på sitt eget schema.